Obec Trenčianske Mitice » Predstavujeme našu obec

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Vítame Vás na stránkach obce Trenčianske Mitice

Obec Trenčianske Mitice s 809 ročnou existenciou a históriou leží na južných svahoch Strážovskej hornatiny. V minulom delení šľachtického majetku na panstve Mýto vznikli tri obce s rovnakým názvom Mitice, ktoré v počiatočnom období svojho vývoja dostali rozlišovacie prívlastky: Rožňové Mitice, Zemianske Mitice, Kostolné Mitice. Zlúčením týchto 3 obcí vznikla v roku 1960 obec Trenčianske Mitice. V súčasnosti v obci žije 786 obyvateľov / časti obce: Rožňové Mitice 446obyvateľov, Zemianske Mitice 200 obyvateľov, Kostolné Mitice 140 obyvateľov.

Chránenou prírodnou pamiatkou sú štyri 500-ročné stromy gaštana jedlého. Známa minerálna voda „Mitická perlivá“ , ktorá má priaznivé účinky pri poruchách zažívacieho traktu a pri zápalových ochoreniach močových ciest je plnená do PET fliaš. Odber minerálnej vody je možný i v altánku, ktorý sa nachádza v centre Rožňových Mitíc.* Obec má lom, mlyn, ťaží sa tu vápencová múčka na výrobu skla a vápencová drť. Okolie vábi cykloturistov, lyžiarov, priaznivcov zimných a letných vychádzok (známa je turistická Mitická 20-ka).

Trenčianske Mitice ležia v severozápadnom výbežku Bánovskej kotliny na južných svahoch Strážovskej hornatiny, ktorú tu od Považského Inovca oddeľuje Mníchovo Lehotské sedlo. Chotár obce sa zvažuje smerom k juhovýchodu pozdĺž ľavostranných prítokov Svinnianského potoka. Severná časť chotára na svahoch Strážovskej hornatiny je zalesnená bučinami, miestami sutinovými lesmi, južná časť pahorkatine je odlesnená. Obec má chotárne hranice s Trenčianskym Jastrabím, Svinnou, Neporadzou, Soblahovom a Mníchovou Lehotou. Administratívne patrí do okresu Trenčín.

Poloha obce

Trenčianske Mitice ležia v severozápadnom výbežku Bánovskej kotliny na južných svahoch Strážovskej hornatiny, ktorú tu od Považského Inovca oddeľuje Mníchovo Lehotské sedlo. Chotár obce sa zvažuje smerom k juhovýchodu pozdĺž ľavostranných prítokov Svinnianského potoka. Severná časť chotára na svahoch Strážovskej hornatiny je zalesnená bučinami, miestami sutinovými lesmi, južná časť pahorkatine je odlesnená. Obec má chotárne hranice s Trenčianskym Jastrabím, Svinnou, Neporadzou, Soblahovom a Mníchovou Lehotou. Administratívne patrí do okresu Trenčín.

História obce

Obec vznikla roku 1960 zlúčením Zemianskych, Kostolných a Rožňových Mitíc. Rozhodnutie o zlúčení prijali obyvatelia troch Mitíc v rožňovomitickom kaštieli. Dôvodom pre zlúčenie bolo to, že obce boli malé a finančné náklady na ich správu sa ukazovali ako neúnosné a nepraktické. Odlišovací prívlastok Mitíc podľa blízkosti k Trenčínu sa vybral v domnení, že Mitíc je v republike viac. Nadmorská výska stredu obce je 332 metrov. Chotár, ktorý má rozlohu 1284 hektárov, dosahuje výšku od 285 do 681 metrov nad morom. Miestny národný výbor po zlúčení obcí bol umiestnený do Zemianskych Mitíc ako do stredovej časti. Na čele zlúčenej obce v rokoch 1960-1995 stáli títo predsedovia miestneho národného výboru (do roku 1991) alebo starostovia obecného úradu: Anton Pristach (1960.1963), Ján Glasa (1963-1986), Mária Hôrková (1986-1991), Jaroslav Doktor (1991-1994), Milan Kyselica (1994-1998), Dušan Rozemberg (1998-...). Obec vybudovala viacúčelovú budovu v časti Zemianske Mitice, v ktorej sídli obecný úrad.

Pokračovať v histórii obce...

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.