Obec Trenčianske Mitice » Symboly obce

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Symboly obce

Erb má túto podobu: V modrom štíte zo strieborného skalného vrška vyrastajúci, strieborným obráteným polmesiacom a zlatým slnkom striedavých lúčov sprevádzaný zlatý kríž so striebornou tabuľkou, nesúce zlaté litery INRI. Štítové pole je modré.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa popisuje ako zlatá a strieborná.

Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadruje vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce Trenčianske Mitice pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej(1/9), modrej(1/9), žltej(1/9), modrej(3/9), bielej(1/9), modrej(1/9) a bielej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce Trenčianske Mitice je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC TRENĆISNKE MITICE. Pečať má priemer 35 mm.

Zástava obce Trenčianske Mitice má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom.

Krátka zástava obce Trenčianske Mitice je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi.

Koruhva obce Trenčianske Mitice predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu.

Znaková zástava obce Trenčianske Mitice má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho výške. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká"koruhva obce Trenčianske Mitice.

Štandarda starostu obce Trenčianske Mitice.

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.