Obec Trenčianske Mitice » Príroda

Úvod

Kalendár

Dnes je Piatok 13.decembra 2019
Meniny má Lucia
Zajtra bude mať Branislava/Bronislava

Oznamy

Upozornenie

Pokračovať …

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Príroda

Mitické Gaštany - Chránená prírodná pamiatka

V intraviláne obce (časť Zemianske Mitice)sa nachádza pozoruhodná skupina štyroch gaštanov jedlých (Castanea sativa). Stoja na juhovýchode exponovanom svahu vrchu Dúbrava medzi ovocnými stromami v záhrade domu číslo 224.

Najmohutnejší gaštan má obvod kmeňa v prsnej výške 4,46 m a priemer 1,42 m. Jeho vek bol odhadnutý až na 500 rokov. Je najstarším gaštanom jedlým v okrese Trenčín a pravdepodobne aj jedným z najstarších stromov okresu vôbec. Dva mladšie gaštany s obvodom kmeňa 2,95 m a 2,70 m majú do 200 rokov. Najmladší exemplár zasadil majiteľ pred 50 rokmi. K najstaršiemu gaštanu sa viaže povesť, že pod ním táborili Turci.

V roku 1983 vyhlásili túto skupinu gaštanov za chránenú prírodnú pamiatku. Mitické gaštany majú prírodovednú a kultúrnohistorickú hodnotu pre svoj vek i rozmery (výška, priemer a obvod kmeňa). Z biologického hľadiska sa pokladajú za vzácne listnaté stromy, ktoré dosiahli v prsnej výške priemer nad 1,3 m. Tieto cenné cudzokrajné dreviny, ktoré majú svoj pôvod v južnej Európe, kde hubová choroba vyničila celé porasty gaštana jedlého, je ohrozená jeho existencia. Slovensko je jedinou krajinou, kde sa ešte nedostala nebezpečná hubová choroba a kde ešte dozrievajú plody tejto starej kultúrnej dreviny.

Kyselky

Vápencovo-dolomitické komplexy s dobrou puklinovou a krasovou priepustnosťou na južnom svahu Strážovských vrchov vytvárajú podmienky pre vznik minerálnych vôd. Tu na rašelinisku, ktoré prekrýva vrstvu hlín, v chotári bývalých Rožňových Mitíc sa nachádzajú minerálne pramene. Rašelinisko je chráneným prírodným výtvorom, známym pod názvom Mitická slatina (tieto pramene spomenul už Matej Bel).

Ťažobný vrt MP-1 o hĺbke 120 m. Priaznivé účinky pri poruchách zažívacieho traktu, pri zápalových ochoreniach močových ciest - vyústená a prečerpávaná na plnenie PET fliaš - známa ako Mitická perlivá, Mitická tichá. Voľný odber minerálnej vody pre občanov je možný i v altánku intravilánu obce, v časti Rožňové Mitice.


Altánok odberu minerálnej vody pre občanov

Plniareň minerálnej vody

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.