Obec Trenčianske Mitice » Osobnosti

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Osobnosti

Michal Učnai

kňaz, prozaik a publicista

V rokoch 1867-1893 ako farár pôsobil v Kostolných Miticiach Michal Učnai, prozaik a publicista. Narodil sa 21. apríla 1819 v Trenčíne a po teologických štúdiách bol roku 1842 vysvätený na kňaza. V literárnej tvorbe ho povzbudzoval národný buditeľ Andrej Radlinský. Písal poviedky, novely a romány, ktoré prevažne na pokračovanie uverejňoval v rokoch 1856-1861 v periodikách Cyril a Method, Katolícke noviny a Vojtech. Spracoval v nich príbehy mladých ľudí, ktorí sa napriek rozličným ťažkostiam dopracovali k manželskému šťastiu. Pritom vyzdvihol život založený na kresťanských mravných hodnotách. Náboženské zásady vhodne vložil do dobrodružného deja, odohrávajúceho sa zväčša v cudzokrajnom prostredí. Vo svojej romantickej tvorbe pridŕžal sa historizmu, upustil však od tragizmu. svojimi rozprávačskými schopnosťami sa vyvinul na samostatného prozaika.

Napísal 19 prác. Jeho dielo vzniklo v rozpätí desiatich rokov (1855-1865). Po roku 1865 sa literárne odmlčal. Michal Učnai sa počas svojho pobytu v Kostolných Miticiach venoval inej činnosti. Roku 1869 prispel na založenie slovenského patronátneho katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Od roku 1869 bol členom a podporovateľom Kníhtlačiarskeho a účastinárskeho spolku v Turčianskom Svätom Martine. Cieľom tejto prvej národnej kníhtlačiarne a vydavateľstva bolo vydávať a rozširovať slovenské knihy. O jeho národnom cítení svedčí aj jeho finančný príspevok z roku 1862 na založenie Matice slovenskej. Bol aj členom Spolku svätého Vojtecha a od roku 1871 sa stal jeho okresným jednateľom, podporovateľom a šíriteľom slovenskej tlače. Jeho sociálny cit sa prejavil podnetom pre založenie základiny pri kostole svätej Anny v Trenčíne na podporu chudobných, ako aj príspevok na ňu sumou 100 zlatých.

Učnai sa od roku 1887 bol dekanom hradnianskeho dekanátu, vicearchidiakonom, dištriktuálnym kanonikom nitrianskej kapituly. V roku 1893 odišiel z Kostolných Mitíc na odpočinok do Trenčianskych Teplíc, kde zanedlho 25. júna 1896 zomrel vo veku 77 rokov.

Jozef Puder

piarista, botanik

V Rožňových Miticiach sa narodil 13. septembra 1874 Jozef Puder, syn Jozefa a Františky, rodenej Slamovej. Jeho otec býval v Knoblochovom kaštieli, kde bol zamestnaný ako záhradník.

Gymnázium študoval v Trenčíne a roku 1892 ako osemnásťročný vstúpil do rehoľnej kongregácie piaristov. Po skončení univerzity v Kluži sa stal profesorom prírodných vied, nemčiny a latinčiny. Pôsobil na gymnáziách v Kecskeméte, vo Veszpréme, v Leviciach a Sabinove, vo Svätom jure pri Bratislave. Ako adjunkt prednášal na Katedre geológie Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici. Od roku 1938 účinkoval na gymnáziu piaristov v Trenčíne, kde 7. mája náhle zomrel.

Profesor Jozef Puder sa na všetkých pôsobiskách veľmi usilovne venoval svojej obľúbenej vede - botanike. Viedol bohatú korešpondenciu s viacerými zahraničnými odborníkmi, od ktorých získal veľa odborných diel pre svoju knižnicu. Bol riadnym členom Maďarskej geologickej spoločnosti. Nebol publikačne činný, ale zachovalo sa niekoľko rukopisov s vlastnými pozorovaniami prírody, ako aj poznámky pre vyučovanie prírodopisu. Zanechal herbár, ktorý obsahoval viac než 10 tisíc rastlín a aj po jeho smrti slúžil ako učebná pomôcka. Časť herbára, ktorá sa zachovala po požiari, bola uložená v Trenčianskom múzeu, neskôr v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Profesor Jozef Puder popri správnom prístupe k svojim žiakom vzbudil záujem o svoj predmet - prírodopis aj tým, že ho podľa možnosti učil priamo v samotnej prírode. Veľmi dobre poznal bohaté rastlinstvo, nerasty i vtáctvo. V kruhu svojich kolegov bol uznávaný ako odborník v botanike.

Páter Puder dokázal spojiť povinnosti rehoľníka, kňaza a pedagóga.

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.