Obec Trenčianske Mitice » Obyvateľstvo

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Obyvateľstvo

V najstarších časoch niet záznamov o počte obyvateľov. Údaje o počte obyvateľov sú dostupné od konca 18. storočia.

Koncom 18. storočia, možno badať určitý nárast obyvateľov. V minulosti nepriaznivo na stav obyvateľov vplývali epidémie, vysoká úmrtnosť detí, vojnové udalosti a úteky poddaných. Mitice boli dosť postihnuté úbytkom obyvateľstva v cholerových rokoch 1831, 1836, 1847 a 1849. Po zrušení poddanstva roku 1848 nastal slobodnejší pohyb obyvateľstva, čo znamenalo jednak prírastok nových a jednak úbytok starých obyvateľov. Role sa postupne delili na drobné pásiky, ktoré už nestačili uživiť obyvateľstvo. Nedostatok pôdy i pracovných príležitostí nútil obyvateľov k trvalému vysťahovaniu z obce. V prvej polovici 20. storočia napriek niekoľkým výkyvom zvyšoval sa počet obyvateľov vo všetkých troch Miticiach. Najväčší nárast zaznamenali Rožňové Mitice, ktoré ležia pri dopravne tepne. V druhej polovici úbytok populácie spôsobilo najmä sťahovanie mladých ľudí z obce do miest, kde bol väčší dostatok pracovných príležitostí. Obec v posledných desaťročiach 20. storočia stratila svoj poľnohospodársky charakter, z radov drobných roľníkov sa zgrupovali priemyselný robotníci a zamestnanci v rozličných pracovných odvetviach.

Počet obyvateľov

 
RokRožňové MiticeZemianske MiticeKostolné MiticeTrenčianske Mitice
1729 217 212 92 521
1785 219 197 164 580
1790 259 253 182 694
1800 212 209 168 589
1810 216 240 208 664
1820 214 229 208 651
1830 189 273 203 665
1840 194 243 175 612
1850 229 271 187 687
1860 267 251 160 678
1869 241 230 175 646
1880 272 241 184 697
1890 239 187 190 616
1900 308 207 200 715
1910 291 198 207 696
1921 257 239 219 715
1930 289 256 212 757
1950 433 286 215 934
1961 530 324 246 1100
1970 514 310 236 1060
1980


952
1991


766
1995


718
2000 418
175
136
729
2001 420 174
129
723
2002 417 176 127 720
2003 413 172 130 715
2004 410
170
132
712
2005 418 181 132 731
2006 417 193 134 744
2007 424 200 137 761
2008 426 203 134 763
2009 441 202 139 782
2010 446 200 140 786
2011 443 198 140 781

Po národnostnej stránke Mitice mali výrazne slovenský charakter. Z inonárodných menšín vyskytli sa tu Česi, Nemci, Maďari a Rómovia. Pozoruhodnou skupinou boli Židia, ktorí sa stavali prenájomcami panských domov, osobitne krčiem, i pozemkov. Najmenej ich bolo v Kostolných Miticiach a najviac v Zemianskych Miticiach.

Podľa náboženskej príslušnosti obyvatelia Mitíc boli rímsko-katolíci. Príležitostne sa tu z radov prisťahovalcov vyskytli aj evanjelici.

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.